Pijn en stijfheid

Zowel pijn (in spieren/gewrichten/hoofdpijn) als stijfheid vinden vaak hun oorsprong in het spierstelsel. Door gericht stijfheid te bestrijden kan pijn vaak verrassend effectief worden bestreden. Doordat hierbij ook aandacht wordt gegeven aan het verbeteren van het lichaamsgevoel en algehele ontspanning, heeft de behandeling een veel dieper en ook langduriger effect. Er wordt altijd naar gestreefd de klachten zodanig structureel te verminderen dat de behandeling kan worden beëindigd. Soms wordt nog met lage frequentie doorbehandeld, bv. eens per 1 of 2 maanden.

Myofasciale triggerpoints

Triggerpoints (x) met hun pijnlijke uitstralingsgebied

Naast gewone spierstijfheid zijn lokale verhardingen in het spierweefsel zeer vaak (mede) verantwoordelijk voor pijnklachten in spieren en gewrichten (en vaak ook hoofdpijn of migraine). Deze verhardingen heten myofasciale triggerpoints.

Bij bijna alle pijnklachten spelen triggerpoints een rol, ook als ze niet de aanvankelijke oorzaak van de klacht zijn.

Een myofasciaal triggerpoint (pijnlijke spierverharding) is een (zeer) drukpijnlijke plek in een spier. Dit veroorzaakt een veranderde spierfunctie en kan bewegingsbeperking, stijfheid, krachtsverlies en pijnklachten veroorzaken.

Symptomen

  • Bij het belasten het triggerpoint in de spier ervaart de patiënt pijn in een bepaald gebied kenmerkend voor de spier. Elke spier of spierdeel heeft zijn eigen karakteristieke uitstralingsgebied.
  • Stijfheid en verminderde spierfunctie. Maximaal verlengen van de spier geeft pijn dus "leert" de spier te bewegen binnen de pijngrens. Er is sprake van verminderde bewegingsvrijheid wat zich uit in spierverkorting.
  • Door verkorting van de spier en door pijn tijdens activiteit kan de spier niet maximaal aanspannen, wat zich kan uiten in afname van de spierkracht.
  • Vegetatieve reacties; veranderde zweetsecretie, onwel voelen, duizeligheid, overgevoeligheid van de huid (bijvoorbeeld door aanraking snel rood worden), pijnlijke oog- en oorsymptomen.
  • Pijnvermijdingsgedrag, hetgeen zich uit door dwanghoudingen en beperkte functie.

Hoe ontstaan myofasciale triggerpoints?

Een triggerpoint kan ontstaan door een acute (verkeerde beweging, ongeluk) of chronische (langdurige verkeerde houding) overbelasting. Ten gevolge van deze overbelasting ontstaat er een ingewikkeld fysiologisch proces in de spier met een zichzelf onderhoudende vicieuze cirkel.

Meestal ontstaan klachten door een samenhang van verschillende factoren; bijvoorbeeld een combinatie van overbelasting van de betreffende spier (door werk of trauma) met ongunstige omstandigheden zoals stress, vermoeidheid, roken, slechte voeding, spieren die niet kunnen ontspannen etc. Soms is de oorzaak van de klacht voor de patiënt duidelijk (b.v. door een val) maar vaak weet men de oorzaak niet precies en zijn de klachten geleidelijk ontstaan en toegenomen.

De behandeling van myofasciale triggerpoints omhelst een aantal verschillende technieken, waaronder dry needling en therapeutische massage.